Testdrive ons award-winning Cloud Security Center

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Testdrive ons award-winning Cloud Security Center’ van InSpark B.V., hierna te noemen InSpark.

Wat houdt de actie in?

Goede service moet je ervaren. Vandaar dat we ons award-winning Cloud Security Center (inclusief SOC) nu 2 maanden gratis[1] aanbieden om uw Microsoft Cloud omgeving 24×7 te beveiligen. Bij deze testdrive zijn de volgende onderdelen inbegrepen:

 • Security intake (1,5 dag)
  De security intake bestaat uit 2 delen:

  1. Security workshop
   We starten met de security workshop, waarbij we toelichten wat we gaan doen, waarom dit van belang is en hoe we dit aanpakken.
  2. Security assessment
   Na de workshop volgt het security assessment waarin een van onze securityconsultants een on-site analyse van de huidige security inrichting uitvoert. Hiervan wordt een rapport opgesteld, waarin de huidige security status wordt beschreven.

Tijdens de security intake wordt in overleg ook de pilotgroep bepaalt waarvoor de security features worden geïmplementeerd. De grootte van deze groep is onder andere afhankelijk van de volwassenheid van de aanwezige moderne werkplek en infrastructuur.

 • Onboarding en configuratie (1,5 dag)
  Op basis van de security intake worden best-practice implementaties op uw klantomgeving doorgevoerd. Hierbij wordt uw klantomgeving ook op ons cloud-native Security Operations Center (SOC) aangesloten (onboarding).
 • Toegang tot klantportalen
  Gedurende de testdrive krijgt u toegang tot onze klantportalen, waarmee u direct inzicht krijgt in tickets. Ook heeft u de mogelijkheid tot het stellen van vragen via het klantportaal.
 • Monitoring en opvolging
  Vanuit het InSpark SOC wordt uw Microsoft cloud-omgeving 24×7 gemonitord. Daarbij verzorgd ons Security Operations team de opvolging van belangrijke security incidenten op basis van best-effort. Zo is uw cloud-omgeving optimaal en op een moderne manier beveiligd.
 • Evaluatie & rapportage
  Er zijn ten minste twee evaluatiemomenten waarbij de securitystatus wordt besproken. Na de testdrive volgt een security eindrapportage met aanbevelingen op het gebied van uw cloudsecurity.

Deze actie loopt van 1 september 2019 tot en met 31 maart 2020. Dit betekent dat er voor 31 maart een getekende overeenkomst moet zijn voor deelname aan de testdrive. Het daadwerkelijk gebruik van de dienst kan dus buiten deze periode vallen.

Voorwaarden voor deelname

Voor deelname aan deze actie dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • Uw organisatie heeft tussen 500 en 10.000 Microsoft 365 of Office 365 seats.
 • Uw organisatie beschikt over Microsoft 365 E5 of Microsoft 365 E5 Security licenties. Indien deze licenties niet aanwezig zijn, dan kan InSpark deze in de meeste gevallen kosteloos leveren. Hiervoor gelden aanvullende eisen[2]. Wanneer aan deze eisen niet voldaan kan worden dan kunnen deze licenties via CSP geleverd worden voor de 2 maanden van de testdrive, zonder wijzigingen aan uw huidige Microsoft licentieovereenkomst. Aan de Microsoft 365 E5 of E5 Security licenties kunnen kosten verbonden zijn voor de klant, ook wanneer na de testdrive een Cloud Security Center contract wordt afgesloten.

Het aantal benodigde licenties is afhankelijk van de grootte van de pilotgroep waarvoor de securityfeatures worden geïmplementeerd.

Bij beëindiging van de dienstverlening na de testdrive, worden de door InSpark ingeschakelde licenties uitgezet. De dienstverlening stopt automatisch na de testperiode en eventueel opgeslagen gegevens worden verwijderd.

 • InSpark dient als Security Admin toegang te krijgen op de klant tenant. Dit doen we middels een veilig account met Privileged Identity Management (PIM). Bij de implementatie van E5 functionaliteiten moet ook worden meegewerkt aan het implementeren van beproefde werkwijzen.

U als klant draagt zorg voor de benodigde tijdsinvestering van uw medewerkers, bijvoorbeeld voor deelname aan de security workshop, het security assessment en de eindevaluatie.

InSpark beoordeelt de aanmeldingen voor deze actie en gaat na of aan de actievoorwaarden is voldaan. Deelname aan de actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.

Overige bepalingen

InSpark behoudt zich het recht voor om de actie, eenzijdig, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, onderbreken of wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist InSpark.

Voor vragen over deze actie kan contact worden opgenomen met InSpark via testdrive@inspark.nl. Na ontvangst neemt InSpark zo snel mogelijk contact met u op.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

[1] Deze dienstverlening ter waarde van €15.000 biedt InSpark u aan voor slechts €5.000. Indien u na de testdrive periode van 2 maanden een Cloud Security Center contract met ons aangaat, dan is de testdrive dienstverlening voor u geheel gratis en wordt dit verrekend op de eerstvolgende factuur.”

[2] Een minimum van 1000 seats en meer dan 25% exchange online gebruik

Klaar voor de start?

Test ons Cloud Security Center nu 2 maanden met hoge korting en zet jouw security aanpak op pole position!